This Is AuburnAUrora

Data for From heterosis to outbreeding depression: genotype-by-environment interaction shifts hybrid fitness in opposite directions

Author

Wang, Haolong
Su, Baofeng
Zhang, Ying
Shang, Mei
Li, Shangjia
Xing, De
Wang, Jinhai
Bern, Logan
Johnson, Andrew
Al-Armanazi, Jacob
Hasin, Tasnuba
Hettiarachchi, Darshika
Parrales, Abel
Dilawar, Hamza
Bruce, Timothy J.
Dunham, Rex A.
Wang, Xu
0000-0003-3830-7799