This Is AuburnAUrora

Report 02. A review of PDAI and ADS II project technologies

Author

Villaneuva, Marianito R.

Abstract

A task was undertaken on behalf of the Productive Land Use System (PLUS) project to review technologies tested or developed in two earlier USAID-funded projects in Haiti with potential application to the PLUS project. The two projects, PDAI and ADS II, were assessed on the basis of their accomplishments in technology development, socio-economics, institutional collaboration and linkages, and research and extension approach. Emphasis was given to technology development as the issue of primary interest to PLUS. As also the major achievements of PDAI and ASD II, the major technologies addressed were varietal improvement, cultural management, and soil conservation. Among the varieties recommended by PDAI and promoted by ADS II in two regions of Haiti, Tamazulapa black bean was the most accepted and extensively grown by the farmers up to the present time, nine years since its first introduction. The recommended varieties for the other food crops had not undergone extensive testing, but initial reactions of the farmers were negative. Living hedgerows of leucaena and grasses were adopted by farmers in the hillside farms of Fond-des-Freres, Les Cayes. However, because the ADS II Project terminated five years ago and there has been no contact with any extension program since, many of the hedgerows are gone, primarily due to overgrazing of animals. In contrast, the rock walls introduced in Haut Cap Rouge, Jacmel are better maintained and have expanded slowly. While the innovations introduced by those projects seem to be adopted by farmers, much more is needed to bring about their real impact to the Haitian farmers.

 

Fin bout rapò-sa se pou repasé teknik ke yo swa devlopé ou swa testé nan de pwojè finansè pa USAID nan ane ki sòt pase yo ki te ka genyen rapo ak pwojè PLUS-la (Sistem Itilizasyon Pwodiksyon Te). Dè pwojè yo - PDAI e ADS II - te evalyè sou baz sa yo te akompli nan plizyè sèkte devlopman teknik, tet-ansam enstitisyonel, ak aktivitè reshesh ak ekstansyon. Yo bay sèkte devlopman teknik-la plis empotans pa rapò a pwojè PLUS-la. PDAI ak ADS II te plis travay sou teknik amèlyorasyon espes, amenajman kilti, ak konsevasyon sol. Pami espes ke PDAI te konsèyé e ke ADS II te bay youn bourad tou nan de seten zon se te Tamazalupa, youn pwa nwa ke agrikiltè yo te byen adopte dèpi nef ane. Lòt espes yo pat byen testè, no plantè yo pat montre yo two kòntan avek yo. Antouka, he viv Leuceana ak zeb te byen pran nan fem zon Fond-des-Freres, au Cayes. Men, nan sank ane depi ADS II patè yo, agrikiltè yo rèté san kontwol ak oken pwogram ekstansyon, e pi fò nan he viv yo gen tan disparet a koz bet fin manjè yo. Pa kont, mi sec nan Haut Cap Rouge, Jacmel, rèté en fom de yap laji ko yo nan tout zon la tou dousman. Mem si sa samblè ke teknik pwojè sa yo te tamè ap maché, agrikilte Aisyien-an beswen plis enfomasyon pou ke teknik yo ka vreman pran pye.