This Is AuburnAUrora

Report 30. The effects of alley cropping and fertilizer application on continuously-cropped maize

Author

Shannon, Dennis A.
Vogel, Wolfgang O.
Kabaluapa, Kapinga N.

Abstract

A trial was conducted to study the effect of alley cropping on maize under continuous cropping. Treatments consisted of alley cropping and control (no hedgerows), with and without fertilizer. Maize was planted twice a year for a total of eight crops. Alley cropping resulted in higher maize yields than no alley cropping from the fourth crop onward. Fertilizer application increased yield in all seasons. Highest yields averaged across seasons were obtained with a combination of alley cropping and fertilizer application. Time trends were estimated by multiple regression for grain yield over seasons. Account was taken in the regression equation of seasons where drought or other factors severely reduced yields. Without alley cropping, maize yields declined, while with alley cropping, maize yields increased over time.

 

Nou fè yon ètid sou èfè ramp vivan genyen sou kilti mayi ki nan mitan yo pandan pliziè sèzon. Nou tè komparè mayi ki nan mitan ramp vivan ak mayi ki pa nan mitan yo kom tèmwen, tou dè (2) ak angrè è san angrè. Sou yon total de 8 rèkot, mayi yo tè plantè dè 2 fwa pa anè. Dèpi sou katrièm rèkot, nou tè konstatè mayi ki nan mitan ramp vivan bay plis randman kè mayi ki pa nan mitan ramp vivan. Angrè tè fè randman yo montè nan tout sèzon. Pandan sèzon yo, pi gwo randman tè soti nan mayi ki nan mitan ramp vivan ak ki jwen angrè. Pou nou tè èstimè chanjeman ki fèt pandan sèzon yo, nou fè yon règresyon miltip ak randman gren'n sou sèzon. Nan ekwasyon règresyon-an, nou tè konsidèrè sèzon ki pa bay lapli ak lot faktè ki rèdwi randman yo. San ramp vivan, randman mayi tè dèsan'n, ak ramp vivan, randman mayi tè ogmantè sèzon pa sèzon.