This Is AuburnAUrora

Show simple item record

Report 27. A financial analysis of selected hedgerow operations in Haiti's Southern and Northwestern regions


Metadata FieldValueLanguage
dc.contributorAuburn University Librariesen_US
dc.contributor.otherAuburn Universityen_US
dc.contributor.otherSouth-East Consortium for International Developmenten_US
dc.creatorBellerive, Phillipeen_US
dc.date.accessioned2019-09-03T18:15:20Z
dc.date.available2019-09-03T18:15:20Z
dc.date.created1991-01en_US
dc.identifierUSAID (United States Agency for International Development). Contract no. 521-0217-C-00-0004-00en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11200/49555
dc.descriptionThe Haiti Agroforestry Research Project was a program to encourage Haitian farmers to plant fast growing trees as a cash crop. This project was part of an overall plan by USAID to curb the devastating erosion which was washing the top soil into the sea.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to select, adapt and apply appropriate methods for a financial analysis of hedgerow and other agroforestry systems in Haiti, and to accomplish a study of some of the farms using such forms of production. After determining an appropriate approach, data from nine farms in two different regions were collected and examined. The farms selected were in the Southern Region around Maniche and in the Northwest Region near the town of Jean Rabel. Net Present Values (NPV) at a 30 percent discount were computed. The crops grown on the farms studied included maize, sorghum, cassava and sweet potatoes. The research presented evaluates the costs and returns for producing those crops within hedgerow systems. The majority of the farms, (eight out of nine), show a positive NPV. Positive results are achieved when estimations of all the costs involved are included. Such results are consistent even though a conservative approach is used throughout the analysis to assess expenses and profits. There is also evidence for some additional benefits that could not be appropriately evaluated. Hedgerows not only improved soil conservation but also create different products that allow the farm household to: (1) increase its income; and (2) increase the security of its income. The report concludes by offering recommendations for subsequent extension and research activities.en_US
dc.description.abstractBu travay étid si-la sè chwazi, adapté, ak sèvi ak bon jan métod pou analizè randman financyè ramp vivant ak lot sistem agwoforestri ak rebwazman nan péyi d'Ayiti. Nou eseyè akompli yon étid sou kék fém kap itilizè mwayen pwodiksion sa-yo. Aprè nou fin-n jwen yon jen pou nou fè travay-la, nou pran 9 champ rèkot nan 2 pati pèyi-a é nou pran informasyon nan champ sa-yo pou passè nan peny fin. Champ rèkot ké nou té chwazi té nan rejyon Sid peyè-a nan zon Maniche ak nan rejyon Nö-Wés nan zon ville Jean-Rabel. 30 pousan rabè nan NPV (Net Present Values) té kalkilé nan ètid si-la. Nan Rékot-yo ki pasè nan ètid si-la, wap jwen: mais, pitimi, kasav, patat. Sou rekot-yo, nan sistèm ramp vivant, pri ak rèvèmi tè ètidyè nan ètid sa-a. NPV-yo tè nan plus pa nan mwens pou pifo champ rèkot-yo. Lè tout pri-yo rentrè nan kalkil-yo, NPV ki nan plus-yo tè soti kom rèzilta. Kèk nan rèlizta-yp tè ègal mème lè nou sévi ak yon analiz ou ètid ki fixè dèpense ak pwofi. Nou tè jwen nan ètid si-la, kèk lot bènèfis kè nou pat ka pasè sou peny fin. Ramp vivant ka non sèlman konsèvè sol-la mé li bay lot pwodui ki pemet femyè-an genyen: (1) plis rèvèni; (2) plis sèkiritè sou rèvèni-yo. Rapo si-la fini pa bay rèkomandasyon pou lot étid sou méme sijet ki ètidyè nan ètid sa-a.ht
dc.formatapplication/PDFen_US
dc.languageengen_US
dc.publisherAuburn, Ala. : Haiti Agroforestry Research Project, South-East Consortium for International Development and Auburn Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesSECID/Auburn Agroforestry Report No. 27en_US
dc.rightsThis document is the property of the Auburn University Libraries and is intended for non-commercial use. Users of the document are asked to acknowledge the Auburn University Libraries.en_US
dc.subjectAgroforestry--Economic aspects--Haitien_US
dc.subjectWindbreaks, shelterbelts, etc.--Economic aspects--Haitien_US
dc.subjectSoil conservation--Economic aspects--Haitien_US
dc.subjectNet present valueen_US
dc.subjectMaizeen_US
dc.subjectCassavaen_US
dc.subjectAlley croppingen_US
dc.subjectLeucaenaen_US
dc.subjectHedgerowsen_US
dc.titleReport 27. A financial analysis of selected hedgerow operations in Haiti's Southern and Northwestern regionsen_US
dc.typeTexten_US

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record